Hướng dẫn thêm sản phẩm mới lên website

húng ta bắt đầu thêm sản phẩm mới lên website :   Tiếp theo   Bạn đừng vội thoát khung soạn thảo, tiếp theo bạn kéo chuột xuống vị trí bên dưới   Tiếp tục, kéo xuống dưới một chút để cập nhật mô tả ngắn cho sản phẩm Lưu ý, Phần mô tả ngắn …

Hướng dẫn đăng bài viết trên WordPress

Để tạo bài viết mới, bạn truy cập trang bản tin quản trị WordPress (WordPress Dashboard), click vào dòng Bài viết (post) ở cột trái. Bạn sẽ được chuyển tới trang quản lí các bài viết của website. Tại đó, bạn có thể Tạo bài viết mới, hoặc thực hiện các thao tác Chỉnh sửa, …